Är det okej att använda en TV som bildskärm?

Lämna en kommentar